exemplu

1 - Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor. Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Back to Top

2 - Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărator și woolskin.ro sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Back to Top

3 - Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. Woolskin.ro nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

Back to Top

4 - Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului woolskin.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii woolskin.ro sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Back to Top

5 - Disponibilitatea serviciului

Administratorul woolskin.ro își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului woolskin.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Back to Top

6 - Confidențialitate

Toate datele personale pe care ni le furnizați în calitate de utilizator/vizitator beneficiază de prelucrare numai în scopul oferirii în condiții optime a serviciilor asociate site-ului woolskin.ro. Prin completarea formularului de înregistrare de pe woolskin.ro, utilizatorul declară că își dă, în mod expres și neechivoc, consimțământul că datele sale cu caracter personal să fie prelucrate și folosite în viitor de către administratorii woolskin.ro în următoarele scopuri:

  • Stabilirea contactului cu clienții;
  • Prelucrarea comenzilor;
  • Participarea la concursuri, promoții;
  • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
  • Transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea woolskin.ro și a terților cu care woolskin.ro are relații de orice natură (inclusiv comerciale).
Compania vă reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe woolskin.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și în evaluarea produselor și serviciilor oferite. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidenta condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar woolskin.ro nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

Back to Top